Volejte (+420 608 818 027)

Českobrodská 3/17, 190 00 Praha 9

Služby IT

Naše společnost nabízí ICT služby v těchto oblastech :

1) Strukturovaná kabeláž a CCTV systémy

Základem moderní počítačové sítě je kvalitně navrhnutá a odborně nainstalovaná strukturovaná kabeláž. Při návrhu a vlastní realizaci strukturované kabeláže se snažíme dodržovat tři základní požadavky na síť: rychlost, spolehlivost, připravenost na další rozšiřování.
Kamerové systémy CCTV jsou v poslední době velkým trendem. Jsme schopni Vám navrhnout kamerové systémy dle Vašich požadavků a technických možností střeženého objektu (světelnost, vzdálenost, teplota, vnitřní/venkovní provedení).

2) Bezpečnostní analýza IT prostředí

Podnikové informační systémy se neustále rozrůstají a spolu s nimi stoupá i hodnota a citlivost dat, která jsou v těchto systémech uložena a zpracovávána. Konfigurace serverů a počítačových sítí se v průběhu času také mění a v nastavení nebo jeho obsluze se mohou objevit slabiny, které způsobí, že tento systém selže nebo z něho uniknou, případně jsou neoprávněně pozměněna data.
Bezpečnostní slabiny vyskytující se, jak v konfiguracích síťových prvků, produkčních serverů, tak i jiných síťových zařízení, představují obrovské riziko, které může mít zničující dopad na chod celé společnosti. Snížení rizika na únosnou míru si klade za cíl bezpečnostní analýza ICT prostředí. Součástí této analýzy mohou být vnitřní a vnější penetrační testy, sociální inženýring, klasifikace hodnot informačních aktiv společností a zároveň i návrhy na zlepšení stávajícího stavu.

3)Disaster recovery plánování

Profesionální přístup k managementu kritických procesů ve firmě vyžaduje analýzu potenciálních rizik a tvorbu scénářů, jak efektivně reagovat na nestandardní situace, s cílem co nejrychleji obnovit chod procesu. V úrovni obchodních procesů vzniká business continuity plán, v oblasti ICT služeb ICT contingency plán (plán pro zajištění dostupnosti kritických aplikací), cyber incident response plán (scénář strategie pro detekování a zneškodnění útoku hackerů či nebezpečného softwaru) nebo disaster recovery plán (postupy pro zajištění obnovy IT služeb po požárech, živelných pohromách či jiných nepředvídatelných událostech). Existence těchto dopředu promyšlených postupů nejen minimalizuje dopady nepříjemných událostí na obchodní výsledky firmy, ale i optimalizuje využití fungujících zdrojů firmy a vynakládání financí na zajištění opětovného fungování procesů.
Naše společnost nabízí v této oblasti konzultantské služby při tvorbě DR plánu, jejich zavádění do praxe a přípravu prostředí zákazníka na jejich nasazení

4) SW služby z oblastí Microsoft a IBM technologii. Např. konfigurace a provoz Exchange resp. Domino servrů.

5) Mezi další služby patří např. konfigurace geografických clusterů, pokročilé metody zálohování apod.