Volejte (+420 608 818 027)

Českobrodská 3/17, 190 00 Praha 9

IT outsourcing

Outsourcing v oblasti správy informačních systémů prošel v posledních letech dynamickým vývojem a v současné době se stává trendem nejen v oblasti velkých podniků z korporátní sféry, ale také v segmentu SMB. Zákazníci se díky výhodám outourcingu mohou plně soustředit na své vlastní podnikání. V našem pojetí znamená outsourcing komplexní portfolio služeb z oblasti informačních technologií, zahrnující zejména:

 • analýzy stávajícho stavu informačního systému
 • návrh řešení na míru na základě zjištěných skutečností
 • management serverů, stanic a veškerých periferií
 • pravidelnou údržbu technického a programového vybavení
 • prodej hardware a software
 • bezpečnostní politiku (firewall, antivirová řešení)
 • tvorbu webových prezentací a webhosting
 • recyklaci tonerových kazet
 • likvidaci zastaralé výpočetní techniky v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí

Převedení vlastní péče o informační systémy na externího dodavatele přináší zákazníkům celou řadu nesporných výhod. Pokud váháte zda se vám vyplatí využít outsourcingu, nebo zajistit péči o IT pomocí vlastních zdrojů, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • máme v naší firmě opravdu dokonalý přehled o veškerých nákladech na chod informačních systémů? (včetně skrytých nákladů jako např. školení personálu, konzultační služby, náklady na výběr a testování nových technologií, likvidace zastaralé techniky, náklady na administrativu spojenou s chodem IS aj.)
 • známe náklady, které bude nutné vynaložit v souvislosti s chodem IT oddělení v následujícím období?
 • jsou lidé v našem IT oddělení vzájemně zastupitelní? (co se stane při nemoci nebo odchodu klíčových IT zaměstnanců z firmy?)
 • pokrývá know-how našeho interního IT oddělení opravdu všechny oblasti, které potřebujeme ke korektnímu fungování a rozvoji našeho IS?
 • co se stane, pokud dojde k výpadku našeho systému? (možnost penalizace externího dodavatele)
 • jsou zaměstnanci z našeho IT oddělení dostatečně proaktivní při řešení problémů a přicházejí s řešeními pro zefektivnění firemních procesů?
 • máme zmapovanou strukturu IS v naší firmě? (vedeme evidenci o zárukách, stáří a stavu HW? sledujeme případnou expiraci příslušných licencí? máme jistotu, že veškerý SW v naší firmě je používán legálně?)